ANTI-AGEING SKINCEUTICALS          OM OSS AKTUELLT KONTAKT BESTÄLLNING    
    ÅTERFÖRSÄLJARE          

DrLetterfors Verksamhet

         

Dr Letterfors AB är ett företag som inriktar sig på att utveckla speciellt anpassade produkter inom klinisk verksamhet och medicinsk hudvård genom att anamma ett holistiskt synsätt. I vår verksamhet vill vi uppnå både skönhet och inre välbefinnande.

Som grund för våra avancerade hudprodukter, /skinceuticals/finns modern kunskap och innovation samt ständigt uppdatering inom forskning och utveckling.

Tillsammans följer vi den medicinska utvecklingen genom att på kontinuerlig basis delta i internationella vetenskapliga kongresser, kurser, utbildningar och workshops. Detta för att få nya idéer, öka kvalitén och ge ökad trygghet åt våra patienter och kunder.

KONCEPT

Våra produkter ger huden en synbar effekt redan efter några veckor. De verkar från cellnivå och därmed har DNA reparerande funktioner utan biverkningar.

Dessa avancerade Dermato- Kosmetiska produkter är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet med ingredienser som Flavonoider, diverse vitaminer, antioxidanter, samt unikt och innovativt anti-ageing sortiment

Produkterna är uppdelade i två grenar:

  • Anti-Ageing serie för kvinnor och män under och över 40 år
     

  • Skinceuticals, Avancerade hudprodukter som rekommenderas vid olika Operationer och medicinska hudbehandlingar

Vår erfarenhet under många år visat att dessa utvalda produkter dels förlänger effekten av operativa ingrepp då de brukas post-operativt. Dels kan dessa användas före operationer och olika behandlingar för att uppnå ett bättre resultat.
 

 

Agnes Letterfors M.Sc. R.N.
VD


Fil. mag. inom Biomedicin/neurofysiologi, universitets- adjunkt med ämnena anatomi/fysiologi/Dermatologi.

Leg. sjuksköterska med specialisering inom
anestesiologi och intensivvård. Utbildning
och erfarenhet inom kosmetisk kirurgi sedan 1987.


Internationella Mastersutbildningar (Canada, USA, Frankrike, Australien, Germany, Hungary) inom Anti-Ageing & Aesthetic Medicine.

Mångårig erfarenhet av utfyllnads och hudbehandlings-metoder sedan 
1996.

Författare till 2 vetenskapliga artiklar inom Ämnesomsättning, (obesitas), 
tillsammans med Professor Laszlo Halmy,Budapest, Ungern
 
Ivan Letterfors M.D.
Chefläkare

Leg. läkare, kirurg specialist, sedan 1977.

Byggde upp och utvecklade den kosmetiska operationsverksamheten vid Kosmetisk Kirurgi AB, som sedan 1987 är en av Sveriges största kliniker inom skönhetsoperationer.

Mångårig erfarenhet inom Balneologi/Hydroterapi från Ungern och från andra länder